top of page

SMART

Naši programi treninga i kontinuiranog profesionalnog razvoja zasnovani su na principima "smart" učenja. U ponudi su programi iz oblasti inovativnog preduzetništva i finansijske pismenosti.

Zašto je potrebno?

U mnogim su profesijama napredak i nagrade uslovljene pribavljanjem posebnih kredita koji se ostvaruju u procesu kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD). Neki to smatraju dodatnim teretom za zaposlene i nepotrebnim troškom za kompaniju, međutim, trebalo bi na to gledati kao na priliku za održavanje i proširenje veština zaposlenih od kojih se očekuje da daju novu vrednost kompaniji u kojoj su zaposleni.

CPD pruža motivaciju i način angažovanja zaposlenih da nauče nove veštine i povećaju efikasnost i produktivnost organizacije.

CPD je sredstvo za prevazilaženje rasprostranjenog isključivanja zaposlenih iz obuke i pomaže u stvaranju kulture učenja koja je od suštinskog značaja u brzom, modernom radnom okruženju koje se stalno menja.

ET.1. Trening & CPD

Naši programi treninga i kontinuiranog profesionalnog razvoja zasnovani su na principima “smart” učenja. U pripremi su međunarodno akreditovani programi iz oblasti inovativnog preduzeništva, digitalizacije i upravljanja promenama. Takođe, u mogućnosti smo da organizujemo i specijalizovane treninge na određene teme pema zahtevu naših klijenata kao i praktične vežbe za učenike srednjih škola i fakulteta ekonomskog smera.

Usluge iz domena treninga & CPD

ET.1.01 Inovativno preduzetništvo

ET.1.02 DNK promena

ET.1.03 Digitalna transformacija

ET.1.04 Obuke na zahtev kompanija i institucija 

ET.1.05 Specijalizovana edukacija za učenike i studente

bottom of page