top of page
Picture1.jpg

Kašnjenje u plaćanju obaveza je gorući problem savremenog poslovanja koji utiče na sve sfere društva u celom svetu. Kao rezultat  konstantnog kašnjenja u plaćanjima ili čak potpunom odsustvu plaćanja od strane dužnika, poverioce može dovesti u probleme povezane sa likvidnošću koji se dalje, kao domino efekat, može odraziti na poslovne rezultate istovremeno namećući nemogućnost izmirivanja sopstvenih obaveza u predviđenom roku. Izostanak plaćanja dovodi do začaranog kruga iz kojeg se teško izlazi.

Dobro je poznata činjenica da je efikasnost naplate potraživanja usko povezana sa brzom reakcijom i preduzimanjem odgovarajućih koraka i mera odmah nakon nastupanja docnje. Svako odlaganje u preduzimanju mera smanjuje šanse da se potraživanje naplati.

Centar za posredovanje u naplati potraživanja Collceta pruža usluge naplate potraživanja kako u fazi soft collection (tek nastalog kašnjenja) tako i u kasnijoj fazi hard collection kada se podrazumeva upotreba svih raspoloživih pravnih lekova i angažovanje nadležnih sudova i javnih izvršitelja.

Centar za posredovanje u naplati potraživanja Collecta je u saradnji sa mrežom regionalnih partnera razvio uslugu Collecta W7 koja podrazumeva posredovanje u naplati potraživanja iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska).

Kao neutralni posrednik pomažemo klijentima individualno u svakom pojedinačnom slučaju.

Upravljanj poslovanjem
Finansijski konsalting
Baner Collecta (2).jpg
bottom of page