U mogućnosti smo da klijentima ponudimo profesionalne konsultantske usluge zasnovane na ekspertskom znanju i dugogodišnjem poslovnom iskustvu.

Zašto je potrebno?

Trenutno poslovno okruženje predstavlja stalni tok izazova i prilika iz kojih se očekuje održivi poslovni rast. Da bi postigle svoje ciljeve, organizacije moraju kontinuirano poboljšavati i održavati svoje poslovne performanse.

Koristeći iskustvo i funkcionalnu stručnost, naš savetodavni tim na proaktivan, otvoren i objektivan način sagledava Vaše poslovne izazove i prilike i pomaže Vam da postignete željene poslovne performanse.

Na osnovu našeg razumevanja prirode Vašeg poslovanja i ciljeva, nudimo prilagođene poslovne modele, strategije i rešenja za poboljšanje Vaših poslovnih performansi.

BC.1. Strategija i operacije

Operativno savetovanje, koje se još naziva i upravljanje operacijama, definisano je kao savetodavne i / ili implementacijske usluge koje poboljšavaju interne operacije kompanije i rad u lancu vrednosti.

Savetovanje u upravljanju operacijama stvara efikasnije poslovanje klijenata kreiranjem i podržavanjem implementacije promena ciljanog operativnog modela, funkcionalnih poslovnih procesa, sistema upravljanja, kulture i ostalih elemenata u lancu vrednosti.

Usluge iz domena strategije i operacija

BC.1.01 Upravljanje kanalima prodaje, segmentrianje i

               proizvodni miks

BC.1.02 Upravljanje kampanjama

BC.1.03 Upavljanje lancem snabdevanja

BC.1.04 Analiza i povećanje profitabilnosti

BC.1.05 Pregled stanja u kompaniji i unapređenje

               poslovanja

BC.1.06 Ključni pokazatelji poslovnih performansi i

               dugoročno planiranje

BC.2. Ljudski resursi

Konsalting iz oblasti ljudskih resursa obezbeđuje da ljudski kapital organizacije služi najboljim interesima kompanije. Stvarajući i razvijajući model ljudskih resursa specifičan za organizacije koje ih zapošljavaju, radimo na tome da kompanija efikasno koristi svoje osoblje za postizanje usvojenih ciljeva, istovremeno osiguravajući da radna snaga posluje na visokom nivou produktivnosti i efikasnosti.

Usluge iz domena ljudskih resursa

BC.2.01 Organizaciono strukturiranje

BC.2.02 Unapređenje procesa

BC.2.03 Korporativno upravljanje

BC.2.04 Definisanje dužnosti i obaveza zaposlenih

BC.2.05 Upravljanje promenama

BC.2.06 Optimizacija broja zaposlenih

BC.2.07 Payroll

BC.2.06 Regrutovanje

FC.1. Finansijska analiza

Nudimo malim, srednjim i velikim preduzećima profesionalne usluge finansijske analize i strategije. Pomažemo vlasnicima preduzeća da shvate kako različiti budući događaji mogu uticati na finansijsko zdravlje njihovog poslovanja pružanjem svežeg, nezavisnog stanovišta i rigorozne analize, uz postojanu posvećenost stvaranju vrednosti za naše klijente. Naše usluge savetovanja prilagođene su potrebama i okolnostima naših klijenata. Angažmani mogu biti jednokratni projektni, periodične analize i ažuriranja.

Usluge iz domena finansijske analize

FC.1.01 Analiza ključnih pokazatelja finansijskog

               zdravlja kompanije – Ocena boniteta

FC.1.02 Finansijski kontroling

FC.1.03 Upravljanje troškovima

FC.1.04 Biznis planovi za uvođenje novih proizvoda

FC.2. Forenzičke usluge

Usluge koje pružamo uključuju prikupljanje dokaza, sprovođenje temeljne forenzičke finansijske analize i sastavljanje nalaza i mišljenja za potrebe suda.

Takođe, izrađujemo procene vrednosti kapitala i procenu vrednosti imovine.

Usluge iz domena forenzike

FC.2.01 Veštačenje iz oblasti ekonomsko-finansijske

               oblasti

FC.2.02 Procene vrednosti kapitala i imovine

FC.2.03 Istražne radnje

FC.2.04 Savetovanje advokatskim kancelarijama i

              Javnim izvršiteljima