1c.jpg
dr Mehmed Muric.png
Untitled-1.png

O osnivaču

Rođen 6. jula 1980. godine u Novom Pazaru (Republika Srbija). Nakon što je 1999. godine završio srednju školu u Novom Pazaru, upisao je Fakultet za trgovinu i bankasrtvo Univerziteta Braća Karić u Beogradu, gde je i diplomirao na katedri za bankarstvo 2003. Godine 2007. na istom fakultetu je stekao zvanje magistra nauka u oblasti ekonomske diplomatije (Međunarodna ekonomija). U Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) osnovanog od strane Univerziteta za mir Ujedinjene nacija stekao je zvanje doktora ekonomskih nauka odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj strategije targetiranja inflacije na privredni rast i razvoj Srbije“ (Makroekonomija i monetarna politika). Radio je kao asistent a kasnije i kao docent na nekoliko domaćih i inostranih univerziteta. Član je međunarodne komisije za ocenu master radova i doktorskih disertacija Univerziteta u Johanesburgu (Južna Afrika). Oblast interesovanja su mu finansije, međunarodne poslovne finansije, bankarstvo, upravljanje bankama i bankarsko računovodstvo. Dr Murić objavio je preko 15 radova u Srbiji i inostranstvu, uključujući monografiju pod nazivom „Ciljanje inflacije - teoretski koncept i mogućnost opstanka u ekonomskim uslovima Srbije“. Dr Murić je osnivač Naučnog društva za promociju i unapređenje društvenih nauka i Instituta za finansijsku forenziku. Osnivač je Naučnog časopisa za teoriju i praksu društveno-ekonomskog razvoja „Socioeconomica“. Član je uređivačkog odbora u nekoliko inostranih naučnih časopisa. Dr Murić je bio angažovan kao bankarski ekspert u nekoliko renomiranih međunarodnih bankarskih grupacija. Angažovan je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije kao sudski veštak za ekonomsko-finanijsku oblast. Član je Kraljevskog društva ekonomista Velike Britanije, Američkog udruženja ekonomista, Evropske ekonomske asocijacije, Evropskog instituta sudskih veštaka i Evropskog pavnog instituta. Govori engleski jezik. Oženjen je i ima dvoje dece.

O nama

U dinamičnom okruženju u kojem živimo i stvaramo nove vrednosti, spajanjem znanja i višedecenijske poslovne prakse, stvorili smo mogućnosti da klijentima ponudimo potpuno novo iskustvo u oblasti konsultantskih usluga. EXCELSIUS doo nudi profesionalne usluge iz oblasti poslovnog, finansijskog, računovodstvenog, poreskog, pravnog, investicionog i risk konsaltinga kao i specijalizovanu edukaciju iz oblasti inovativnog preduzetništva i upravljanja promenama.

 

Sa punom pažnjom slušamo klijente kako bi na što bolji način prilagodili naša poslovna rešenja njihovim realnim potrebama. Verni našem preduzetničkom duhu inoviramo naše poslovne modele, razmenjujemo iskustva i uvodimo nove pristupe.

Želimo da pomognemo našim klijentima da realizuju svoje projekte uz svest o rizicima i svemu što ti rizici mogu da znače.

 

Naša odgovornost i etika se ogledaju u tome da što efikasnije možemo da zadovoljimo potrebe naših klijenata, uz očuvanje dugoročnih interesa svih strana, dosledno se pridržavajući pravila našeg poslovanja.

 

Naša posvećenost se bazira na dugoročnom zadovoljstvu naših klijenata i ponosu koji osećamo zbog načina rada. Mi svakodnevno ulažemo napore da napravimo razliku i tako doprinesemo uspehu naših klijenata i uspehu zajedničkih projekata. Promovišemo uključivanje i profesionalno zadovoljstvo svih negujući odnose poverenja i uzajamnog poštovanja.

U okviru kompnije EXCELSIUS doo postoje tri centra i to:

FORENSICA -  Centar za finansijsku forenziku nudi klijentima vrhunske usluge iz oblasti ekonomsko-finansijskih veštačenja. Pored standardnih nalaza ekonomsko-finansijskog veštačenja, Centar za finansijsku forenziku nudi usluge analize poslovnih događaja, ispitivanja zloupotreba i prevare. Osnivač Centra za finansijsku forenziku dr Mehmed Murić član je European Expertise & Expert Institute (EEEI), European Law Institute (ELI) i Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

COLLECTA - Centar za posredovanje u naplati potraživanja nudi klijentima brzu i efikasnu naplatu nenaplaćenih faktura nastalih iz poslovanja u zemlji i inostranstvu. Razvili smo mrežu regionalnih partnera, pa pored Srbije, u mogućnosti smo da pokrenemo procese naplate iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

EDUCATO - Centar za otvoreno obrazovanje nudi zainteresovanim stranama on-line obuke iz oblasti preduzetništva i menadžmenta. Pored standardnih modula edukacije u mogućnosti smo da zainteresovanim stranama ponudimo i "edukaciju na zahtev", koja podrazumeva specijalizovane edukacije pripremljene posebno za stranu pozivača.