top of page
Baner ponuda novi.jpg

PIONIRI RAZVOJA SOPSTVENIH POSLOVNIH REŠENJA

Privredno društvo Excelsius doo osnovano je sa ciljem da klijentima pruži potpuno novo korisničko iskustvo kada su u pitanju usluge iz oblasti finansijske industrije. Želja nam je da privrednim subjektima sa lokalnog i regionalnog nivoa ponudimo specijalizovane usluge kreirane na bazi dugogodišnjeg poslovnog iskustva i znanja koje posedujemo. Pažljivo slušamo naše klijente o njihovim problemima i potrebama i na osnovu toga nudimo kompatibilna poslovna rešenja koja štede i vreme i novac. Excelsius doo je pionir u kreiranju poslovnih rešenja koja se odnose na intelektualne usluge. 

EXCELSIUS POSLOVNA PONUDA

Paket profital 100.png

Pofital 100

Profital 100 je integrisani paket koji u sebi sadrži pet različitih usluga nephodnih privrednim subjektima u svakodnevnom poslovanju. Analizirajući probleme sa kojima se privredni subjekti susreću u svakodnevnom poslovanju i aktivno slušajući o njihovim potrebama kreirali smo Profital 100 kao poslovno rešenje koje će u potpunosti olakšati day to day aktivnosti privrednih subjekata.

INDIKACIJE PROFITAL 100.JPG

RISK Prevent 

Risk prevent.png

U Risk Prevent paket spakovali smo usluge koje će Vam pomoći da na jednostavan način upravljate jednim segmentom finansijskih rizika a koji se odnose na saradnju sa poslovnim partnerima. Ukoliko počinjete saradnju sa novim ili želite da procenite rizik poslovne saradnje sa postojećim poslovnim partnerima nudimo Vam analizu ključnih pokazatelja finansijskog stanja poslovnog partnera. Procena podrazumeva izračunavanje ključnih racio pokazatelja poslovanja, merenje vremena u kojem se vrši plaćanje obaveza prema poveriocima, analizu sudskih sporova i slično.

Korisnici Risk Prevent paketa imaju mogućnost povlačenja 10 izveštaja mesečno i dobijaju poseban tarifnik za korišćenje usluga u posredovanju naplate potraživanja.

Collecta paket.png

Collecta W7

Centar za posredovanje u naplati potraživanja Collceta pruža usluge naplate potraživanja kako u fazi soft collection (tek nastalog kašnjenja) tako i u kasnijoj fazi hard collection kada se podrazumeva upotreba svih raspoloživih pravnih lekova i angažovanje nadležnih sudova i javnih izvršitelja.

Centar za posredovanje u naplati potraživanja Collecta je u saradnji sa mrežom regionalnih partnera razvio uslugu Collecta W7 koja podrazumeva posredovanje u naplati potraživanja iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska).

Financia paket.png

Financia

Financia je paket usluga koji u sebi integriše širok spektar usluga koje se odnose na finansijsku analizu, finansijsko planiranje i upravljanje. Razmatranje finansijskih izveštaja privrednih subjekata kroz racio analizu omogućava korisnicima ovog paketa da uz naše savete, u zakonskim okvirima, poprave svoje finansije koje su osnova za kreditiranje od strane banaka i razvojnih fondova. Pored finansijske analize, paket uključuje i usluge osnivanja privrednih subjekata, promene pravne forme i vođenje postupka likvidacije privrednih subjekata. Korisnicima Financia paketa nudimo i usluge pisanja investicionih projekata, pomoć prilikom kreiranja i lansiranja novih proizvoda kao i pomoć u odabiru najbolje finansijske konstrukcije za finansiranje poslovanja.

Forensica paket.png

Forensica

Forensica paket kreiran je prvenstveno za potrebe advokatskih kancelarija i pravosuđa. Zasniva se na principima moderne forenzike koja ne uključuje samo analizu finansijskih izveštaja već se odnosi i na niz drugih aktivnosti koje obuhvataju analizu novčanih tokova, analizu poslovne dokumentacije, analizu podataka iz javno dostupnih izvora, analizu poslovnih događaja i procesa, analizu unutrašnje strukture i međusobne povezanosti lica, pravnih entiteta i slično. 

Pored advokatske prakse i pravosuđa Forensica paket namenjen i drugim privrednim subjektima koji sumnjaju da su žrtva prevare od strane trećih lica.

Edukato paket.png

Educato Open Learning

EDUCATO predstavlja projekat kompanije Excelsius doo koji se realizuje kroz posebno formiran Centar za otvoreno učenje. Zadatak Centra za otvoreno učenje je da zainteresovanim stranama pruži znanja koja su odmah primenjiva u praksi. Definisani programi sprovode se online i kreirani su po principu otvorenog obrazovanja tj. njihovo pohađanje nije uslovljeno akademskim kvalifikacijama i drugim predznanjima. Deo programa predstavlja podršku Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u misiji podizanja nivoa finansijske pismenosti stanovništva.

bottom of page