• Dr. Muric

Iskažite saosećanje prilikom otpuštanja


Otpuštanja tokom pandemije su različita; zbog socijalne distanciranosti, ona se ne mogu dogoditi lično. Ako morate da sprovedete otpuštanje na daljinu, vodite posebnu pažnju na saosećanje prilikom saopštavanja vesti. Vaš cilj je da se prema ljudima odnosite dostojanstveno, korektno i sa poštovanjem. Pružite kratko objašnjenje ekonomskih uslova koji su doveli do odluke. Naglasite da otpuštanje nije krivica zaposlenog, nego rezultat neviđene globalne krize. Dajte informacije o tome kako vaš zaposleni može konkurisati za državne beneficije. Ponudite da budete referenca za buduće aplikacije i delite potencijalne ponude o svim mogućnostima koje znate. Čak i ako osećate krivicu i tugu, ne razgovarajte o sebi. Oduprite se iskušenju da kažete: "Ovo mi je teško." Umesto toga, pronađite kolegu ili mentora koji će vam pomoći da razgovarate kroz svoja osećanja ali u neko drugo vreme. Kao menadžer, vaša je odgovornost da budete potpuno tu za svoje ljude, posebno kada prenosite poražavajuće vesti.

#excelsiusdoo #makingimpact #stayathome #workfromhome #respectsocialdistance #covid19


14 views0 comments