• Dr. Muric

Prilagodite stil vođenja svojoj trenutnoj situaciji


Ne postoji nijedan stil vođenja koji funkcioniše u svim okolnostima. Na primer, u nekim situacijama ima smisla reći ljudima šta da rade, dok će postavljanje otvorenih pitanja u drugim slučajevima biti bolje. Možda ćete morati da prilagodite ciljeve kada se pojave nove informacije ili se, pod određenim okolnostima, tačno držite plana. Trebalo bi prilagoditi svoj stil na osnovu ljudi kojima upravljate, konteksta u kojem vodite i spoljnih pritisaka kojima ste izloženi. Da biste se snašli u “napetim” situacijama poput ove, potrebno vam je mnogo samosvesti. Zato shvatite svoje prirodne sklonosti. Koji je tvoj trenutni položaj? Da li ste skloniji tradicionalnom vođi ili se okrećete ka prilagodljivijem, fluidnom stilu? Ako niste sigurni, tražite povratne informacije od drugih. Naučite, prilagodite se i vežbajte. Cilj je razviti stil mikro ponašanja koje možete koristiti kada situacija zahteva korišćenje drugačijeg stila. I obratite se zaposlenima da vam daju feedback o tome kada je primereno favorizovati jedan pristup nad drugim.


#excelsiusdoo #makingimpact #stayathome #workfromhome #respectsocialdistance #covid19

14 views0 comments