• Dr. Muric

Uspostavite kulturu učenja za svoj udaljeni tim


Raditi na daljinu usred krize čini držanje fokusa na razvoj tima izazovnijim nego ikada. Ipak, učenje se ne mora zaustaviti u ovom novom okruženju već je samo potrebno pronaći načine kako da se lakše prilagodi novonastaloj situaciji. Na primer, možda će biti praktičnije koristiti tehnike tzv. „mikro učenja“ kako bi se ljudima prenele nove informacije. Usredsredite se na deljenje kratkih lekcija o jednoj temi u intervalima od 5 do 10 minuta. Lekcije se mogu odnositi prvenstveno na određene alate, ponašanje ili veštine. Neka ove lekcije budu dostupne celom timu i pustite ljude da identifikuju svoje oblasti za obuku i razvoj. Koristite već isprobane sisteme ili odredite trenere iz redova vršnjaka koji će biti dostupni za podršku. Možete čak zatražiti od članova tima da vode kratkte diskusije o onome što su naučili. Ako ojačate kulturu učenja, vaš tim će biti motivisan da uči i raste dok radi od kuće.

#excelsiusdoo #makingimpact #stayathome #workfromhome #learnfromhome #covid19

16 views0 comments