• Dr. Muric

Vodite se transparentnošću u kriznim vremenima


Ako vaš tim radi od kuće po prvi put, velike su šanse da se, možda, članovi tima osećaju nekako nepovezano i izvan petlje. Možete im pomoći tako što ćete biti transparentni i osigurati da svi znaju šta se događa. Komunicirajte šta se dešava na organizacionom nivou oko finansija, odnosa sa klijentima i velikim ciljeva. Ljudi su možda nervozni zbog ciljeva, prihoda i drugih rezultata. Podelite što više informacija sa što više ljudi kako biste im pomogli da se osećaju kao da će stvari biti u redu. I komuniciraju na pravičan način. Nijedan član tima ne bi trebalo da se oseća kao da ima manje pristupa vama nego drugima. Zato se potrudite da budete dostupni svima. Konačno, kada vodite sastanke svog virtuelnog tima, težite uključivanju. Uravnotežite vreme tako da se svi osete viđenim i da se svi čuju. Kada se ljudi osete izolovano, njihova mašta može početi da se raspada. Transparentna komunikacija lidera može vam pomoći u uspostavljanju dobre kulture rada na daljinu.

16 views0 comments