FOKUS

Pragmatičan i pravovremeni pristup sa fokusom na izvor problema daje nam mogućnost kreiranja najpraktičnijih rešenja prilagođenih klijentovim potrebama.

Zašto je potrebno?

Organizacije danas deluju u složenom okruženju sa širokim rasponom rizika. Rizici mogu biti ili na račun unutrašnjih faktora poput neadekvatnih procesa, sistema i ljudi ili zbog spoljnih faktora poput nestabilnih tržišta i slično. Neuspeh u kontroli / upravljanju rizicima može imati pogubne posledice na organizaciju. Upravljanje ovim rizicima postalo je neophodno za organizacije kao deo efikasnog korporativnog upravljanja.

.

RM.1. Usklađenost (Compliance)

Naš pristup je pragmatičan, pravovremen i fokusian je na rešenja. Počinjemo od razjašnjavanja ciljeva i utvrđivanja izvora problema. Na osnovu toga nudimo najpraktičnije rešenje prilagođeno klijentovim potrebama u odnosu na barijere sa kojima se susreće.

Usluge iz domena upravljanja rizicima

RM.1.01 Procena regulatornog rizika

RM.1.02 Procena finansijskog rizika

RM.1.03 Procena operativnog rizika

RM.1.04 Procena reputacionog rizika

Ukoliko počinjete saradnju sa novim ili želite da procenite rizik poslovne saradnje sa postojećim partnerima, nudimo vam analizu ključnih pokazatelja finansijskog zdravlja poslovnog partnera.

Excelsius doo preuzima kompletnu komunikaciju sa dužnikom i u ime klijenta pregovara o načinu i dinamici naplate potraživanja. Prema potrebi aktiviramo sve zakonom predviđene mehanizme naplate.

U Risk Prevent paket spakovali smo usluge koje će Vam pomoći da na jednostavan način upravljate finansijskim rizikom Vašeg poslovanja.